Deze website Renoveerjetrap.nl is een zelfstandige platform

Op Renoveerjetrap.nl delen we informatie middels blogs, vlogs, en gratis magazines, omtrent traprenovatie’s Door het aanvragen van 1 van de gratis magazine’s  worden er email verstuurd met voorbeelden, waarna de ontvanger een aanvraag kan doen voor een offerte welke Renoveerjetrap.nl doorstuurt naar haar aangesloten partners.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van Renoveerjetrap.nl. Door het bezoeken van de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid

In deze korte versie van het privacybeleid, lees je waarvoor Renoveerjetrap.nl  jouw persoonsgegevens gebruikt en hoe je zelf gemakkelijk je rechten kan uitoefenen.

Wat is een persoonsgegeven? 

Renoveerjetrap.nl gebruikt dezelfde definitie voor persoonsgegevens zoals die in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) staat . Een persoonsgegeven is elk gegeven die je aan ons doorgeeft, waarmee jij als persoon aanwijsbaar bent. Dat zijn bijvoorbeeld je woonadres en je naam.

Aanvraagspecifieke gegevens zijn geen persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die gaan over jouw woonsituatie, bijvoorbeeld of er schimmel op de muur zit of welke ligging de woning heeft ten opzichte van de zon.

Het doel waarvoor Renoveerjetrap.nl je persoonsgegevens gebruikt

Wanneer je via de formulieren van Renoveerjetrap.nl offertes aanvraagt voor een bepaalde dienst, dan ontstaat er een overeenkomst tussen jou en Renoveerjetrap.nl. Renoveerjetrap.nl heeft dan de plicht om voor jou op zoek te gaan naar een geschikte vakspecialisten die voor jouw situatie met m.b.t. de woningverbetering een prijsopgave verzorgt.

Om dat te kunnen doen, heeft Renoveerjetrap.nl wel je persoonsgegevens nodig. Dat zijn de gegevens die je invult in het formulier. Renoveerjetrap.nl behandelt ze met de grootst mogelijke zorg en zal ze voor geen enkel ander doel inzetten dan de uitvoering van haar dienst.

Renoveerjetrap.nl zorgt ervoor dat je altijd de controle behoudt 

Ook nadat je je persoonsgegevens aan Renoveerjetrap.nl beschikbaar hebt gesteld, behoud je er de controle over. Nadat je een offerte-aanvraag doet, krijg je de keuze de status ervan bij te houden in jouw persoonlijk account. In dat account heb je altijd de mogelijkheid om zelf je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of in zijn geheel te verwijderen.

Op die manier blijf je na de aanvraag zelf de baas over jouw gegevens.

Minderjarigen

De dienst van Renoveerjetrap.nl is slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Geen garanties

Renoveerjetrap.nl probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Renoveerjetrap.nl  heeft slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Renoveerjetrap.nl geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Renoveerjetrap.nl behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Renoveerjetrap.nl adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 9 april 2019